Over het Makelpunt

Makelpunt Westland van de gemeente Westland is de plek waar vraag naar en aanbod van ruimten voor (maatschappelijke) activiteiten bij elkaar komen.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, hobbyclubs, activiteiten voor buurtbewoners, sportactiviteiten, dagbesteding en kantoorruimte voor uw instelling. Commerciële activiteiten zijn op sommige locaties ook mogelijk.

Gemeente Westland en alle betrokken partijen zetten in op verbinding en samenwerking, om zo kwalitatief goede maatschappelijke accommodaties in stand te kunnen houden. Makelpunt Westland is onderdeel van Makelpunt Nederland.

Hoe werkt het Makelpunt?

Via de website kunnen ruimtezoekers en –aanbieders met elkaar in contact komen. Zij maken vervolgens onderling afspraken over de verhuur.

Doel van het Makelpunt Westland

Veel vastgoed (gebouwen) wordt maar een deel van de dag of week gebruikt. Tegelijkertijd is er vraag naar ruimte(n) voor uiteenlopende activiteiten. Het kan gaan om incidenteel gebruik (bijv. voor evenement), periodiek gebruik (bijv. yogaruimte op dinsdagavond) of vast gebruik (bijv. ruimte voor opslag toneelvereniging).

De oprichting van een Makelpunt in de gemeente Westland heeft tot doel de lokale/regionale vraag naar ruimte(n) voor uiteenlopende activiteiten en het aanbod van ruimte(n) bijeen te brengen. Op die manier is het mogelijk om bestaande gebouwen beter te benutten en zo lokale maatschappelijke doelstellingen te (helpen) verwezenlijken.

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie